‘t Theetuintje

Domeinnaam is te koop  Interesse??? Stuur een EMAIL

Informatie over Thee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij de Theeweetjes van ‘t Theetuintje!

 

’t Theetuintje heeft voor u enkele leuke en nuttige wetenswaardigheden over thee opgezocht. Lees het eens rustig door. Leer meer over thee en geniet er daardoor nog meer van…

En naast de informatie willen wij u hier graag mee entertheeën…

Het Chinese teken van Thee.

 

 

Geschiedenis

Er valt heel veel te vertellen over de geschiedenis van thee, aangezien we daarover zo’n 4500 jaar terug in de tijd kunnen gaan. Om het verhaal niet te lang te maken hebben we de geschiedenis kort samengevat in onze wist-je-dat-jes.

 

Wist je dat…?

…de oorsprong van thee niet geheel bekend is?

…er twee legendes bestaan over het ontstaan van thee?

…een van die legendes ons verteld dat in het jaar 2737 v Chr. De Chinese Keizer Shen Nung de thee per ongeluk ontdekte? Doordat er per ongeluk theeblaadjes in zijn ketel dwarrelde?

…tot de 3e eeuw voor Chr. de groene bladeren gebruikt werden als medicijn?

…na de Chinezen de Japanners begonnen met het verbouwen van theeplantages?

…pas vanaf de 7e eeuw de handel in thee serieus begon te worden?

…in de gouden eeuw thee in de Lage Landen geďntroduceerd werd?

…de Nederlanders die thee importeerde in Europa?

…ook in de Lage Landen de thee eerst als medicijn gedronken werd en pas later als genotsmiddel?

…aan het eind van de 18e eeuw driekwart van alle bierbrouwers failliet ging door de toenemende populariteit van thee als genotsdrank?

…Anna, de zevende hertogin van Bedfort, de Afternoon Tea het leven in blies?

…het woord “thee” afkomstig is uit het Chinese Dialect van Amoy: “te”?

…het Mandarijnse woord voor thee “cha” is?

…de eerste verkoper van thee in Londen in 1660 het volgende op een pamflet schreef:

 

K R A C H T E N

Van de

T H E E;

 

Nae't Overfetten der Chinefche Sprake:

Ende heeft defe nae-volgende Deughden

 

1. Suyvert het grove Bloedt.

2. Verdryft de sware Droomen.

3. Verlicht de Herssenen van sware Dampen.

4. Verlicht en geneest alle duyselinge en pijne des Hoofts.

5. Is seer goedt voor Water-sucht.

6. Verdrooght de vochtige Catarnen des Hoofts.

7. Verteert alle rauwe vochtigheyt.

8. Neemt wegh alle verftoptheyt.

9. Maeckt het gesichte klaer.

10. Het suyvert de verbrande Humeuren en hitte der lever.

11. Tegen alle gebreken der blasen.

12. Het verfacht de grove Milt.

13. 't Verdrijft de overtolligen Slaep.

14. 't Verjaeght de Dommigheyt.

15. 't Maeckt Gauw en Wacker.

16. 't Courageert 't Herte.

17. Doet de vreese wijcken.

18. 't Verdrijft alle pyne de Colijckx, dat van winden fijn oorspronck heeft.

19. 't Is goet tegens de windige gebreken des Lijf-moeder.

20. Het versterckt alle in wendige deelen ende verteerende krachten.

21. Scherpt het Vernuft.

22. Het versterckt de Memorie.

23. 't Verwackert het Verftant.

24. 't Purgeert sachtelijck de Galle.

25. 't Sterckt Venus handel, dienstigh voor nieuw Getroude.

't Lest de Dorst.

 

 

geschiedenis

Keizer Shen Nung (Bron: Koffie en Thee informatie Bureau)